Referat 2011

Generalforsamling i Strandby Forsamlingshus

2. februar 2011

Ca. 28 personer fremmødt.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Som dirigent valgtes Lars Bernt Hansen, som kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
  2. Søren Friis kunne berette at der ikke var for stor tilslutning til høstfesten, og han lage op til fornyelse af festen. Til cykelturen var der 17 deltager, og om aften var der ca. 30 personer. Men til spiseaften i november var der godt 80 personer. Nye beboer som flytter til Strandby bliver inviteres gratis til en spiseaften. Arbejdsgrupperne har fungeret godt i åres løb. Karen Jacobsen har i 9 år passet bogen med dem som vil leje huset og det har vi været meget glad for. Til slut rettede Søren en tak til alle, der har hjulpet til i årets løb og til bestyrelsen for dens arbejdsindsats.
  3. Søren Friis gennemgik regnskabet og gjorde rede for de enkelte konti, da kassereren var syg. Herefter lagde dirigenten op til debat omkring beretning og regnskab. Til slut blev regnskabet godkendt.
  4. Kontingent uændret for 2011.
  5. Der var ikke indkommende forslag.
  6. Christian og Lene Bøg Jørgensen, samt Lone og Bent Danielsen blev valgt til bestyrelsen. Som suppleanter valgtes og Elsebeth og Lars Hansen for 2 år.
  7. Som revisor valgtes Steen Tinning og som revisorsuppleanter valgtes Dorthe Nielsen.
  8. Karen Jacobsen takkede for gaven. Søren Friis takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer.

Thorvald Mathiesen

Login