Referat 2009

Generalforsamling i Strandby Forsamlingshus

4. februar 2009.

Ca. 30 pers. fremmødt.

Som dirigent valgtes Lars Bernt Hansen. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Søren Friis kunne berette om et roligt år i huset med god tilslutning til arrangementerne, bortset fra, at en spiseaften i foråret måtte aflyses p. gr. a. for ringe tilslutning. Et nyt tiltag i år var et stort juletræ med lys på Strandbygårds hjørne ud til Strandgade, som blev tændt til spiseaftenen i november og var tændt hele december. Lyset stod Jørgen Hansen for, og Søren rettede en tak til ham. Der var også en tak til Karen Jacobsen for hendes arbejde med udlejningen, til Jørgen Dreyer for nye låger til skabene i gangen, og til Rosa og Mary for hjemmebagte småkager til spiseaften. Søren gav udtryk for, at det er dejligt med opbakning, men nævnte også, at opbakningen desværre ikke var stor, når der skulle findes nye medlemmer til bestyrelsen. Forsamlingshuset har købt domæne på internettet. Hjemmesiden har navnet ”www.strandby-forsamlingshus.dk.

Forsamlingshuset har nu 90 medlemmer. Der var i år 39 udlejninger mod 32 i 2007, og 13 serviceudlejninger mod 10 i 2007. Regnskabet blev godkendt. ( se bilag ).

Kontingent uændret.

Ændringerne blev vedtaget.

Ulla Mack & Bjarne Brisson samt Karin Jacobsen & Søren Friis valgt til bestyrelsen. Som suppleanter valgtes Tina & Thorvald Mathiasen.

Steen Tinning og Dorthe Nielsen blev genvalgt som revisor.
Karen Jacobsen ønskede en mobiltelefon til brug i udlejningsjobbet. Søren havde én klar, som hun straks fik! Tak fra salen til bestyrelsen for deres arbejde, og fordi man altid føler sig godt modtaget i huset.

Login