Formandens klumme

 

Året 2017

Strøtanker om forsamlingshusets' fremtid ...    klik her

 

 Året 2015

Det lokale samlingssted med dybe historiske rødder

Strandby Forsamlingshus har som de fleste andre forsamlingshuse i Danmark en rod i landbefolkningens politiske rejsning imod Højre-regeringen i 1880’erne. Højre-regeringen forbød i 1889 landbobefolkningen at anvende skoler som politisk samlings-sted, og derfor blev der de følgende år opført omkring 1.600-1.700 forsamlingshuse.

Men Strandby Forsamlingshus har en anden, endnu dybere rod, nemlig det lokale bystævne. Frem til landboreformerne sidst i 1700-tallet, varetog bystævnet ledelsen af den fælles landbrugsdrift. Ejerne af de da 13 større gårde i landsbyen udgjorde dets faste medlemmer, de såkaldte bymænd. Den daglige ledelse blev varetaget af oldermanden, en post som årligt gik på tur mellem bymændene.

Selvom landbo-reformerne medførte en privatisering og dermed individualisering af landbrugsdriften, var der fortsat i mange år anliggender, som det var mest praktisk at løse i fællesskab. Ikke mindst i Strandby, hvor landsbyens gårde ikke blev udflyttet.

Siden 1950’erne har mekanisering og affolkning til byerne lidt efter lidt medført en afvikling af landbrugsdriften på de fleste af landsbyens gårde. Men en oldermand vælges fortsat blandt beboerne i de oprindelige bymænds gårde, og oldermanden har som sin sidste praktiske funktion stadig en fast plads i forsamlingshusets bestyrelse.

Bystævnet holdt oprindelig sine møder udendørs på en kreds af sten anlagt midt i landsbyen, men da en kro blev opført i landsbyen i 1737, blev møderne henlagt til krostuen. Da kroens drift ophørte i midten af 1800-tallet, lod bystævnet anskaffe et gammelt hus ved gadekæret, som blev indrettet til forsamlingshus. Ved en juletræsfest i 1896 brændte dette hus ned, og bystævnet lod opføre et nyt forsamlingshus til indvielse i 1897.

Opførelsen blev finansieret af 105 holdne mænd i landsbyen, herunder 73 hus/gårdmænd, som hver indskød 2 kroner per husstand samt 20 øre per skæppe hartkorn, hvorfor det nye hus i folkemunde kaldtes Hartkornhuset.

Dette hus er fortsat Strandby’s forsamlingshus, men har i årenes løb gennemgået tre om/tilbygninger samt løbende renoveringer, så det nu fremstår som et moderne, velholdt forsamlingshus. Styrelsen af huset som forening blev formaliseret i 1989, hvor en stiftende generalforsamling godkendte dens vedtægter.

Huset har i årenes løb bl.a. lagt lokale til gymnastik- og danseundervisning, husholdningskursus, oplæsning gennem et halvt århundrede, dilettantteater, koncert, foredrag, høstfest, fastelavnsfest, juletræsfest, fællesspisning samt udlejning til private.

I dag er Strandby Forsamlingshus det eneste resterende samlingssted i landsbyen. Og selvom huset som sagt har meget dybe rødder, så er det blevet mere skrøbelige rødder, som til stadighed kræver omsorg af ”ildsjæle” og opbakning fra hele landsbyens befolkning, for ikke at visne.

Der er på landsplan kun omkring 1.000 forsamlingshuse tilbage, så i Strandby er et forsamlingshus heller ikke længere nogen selvfølge. Man er naturligvis velkommen til at være medlem af forsamlingshuset alene med det formål at kunne få rabat ved leje af dets lokaler - og er uanset medlemskab eller ej - også altid velkommen til at deltage i forsamlingshusets arrangementer.

Men når man betaler sit årlige kontingent eller entréen ved et arrangement, er det da en tanke værd, at man derved også bidrager til at holde liv i et lokalt fællesskab - det eneste resterende - og med århundreders rod i landsbyen.

Thorvald Mathiesen og Jørn Strand Nielsen

 

Året 2012

Bystokken i Strandby
I Strandby Forsamlingshus har vi en 224 år gammel bystok som opbevares i glasskabet.
På den gamle bystok står der 1788 og stokken har indskåret navne på bymændene på hver side af stokken.
På den ene side står der AAS, IIS, INS, HNS, RMS, HAS, IMS, HLS, LMS, TIS, ICS, På den anden side står der MCS, PPS, PCTS, IIS,
PLS, HCS, NMS, MRS, IAS, RRS, NRS, HPS, NPS, A.
Jeg har på nuværende tidspunkt ikke kunne finde ud af hvilken navne der gemmer sig bag bogstaverne, men det kan være at det findes på lokalarkivet.
Det ser ud som om der er brækket et stykke af enden på bystokken og stokken har også været brækket midt over på et tidspunkt, men limet sammen igen.
Bystokken i Strandby er inddelt i felter. Hver bymand har sit felt. Når den pågældende bymand har begået en forseelse, bliver der skåret en skjørre (et hak i stokken) ud for den pågældende bymands navn. Man kan se på stokken at der har været skåret adskillige gange i den
En forseelse kunne være at bymanden kom for silde eller slet ikke mødte op når oldermanden kaldte bymændene sammen.
Der blev også skåret en skjørre ud for dem, der ikke mødte op, når stokken skulle "klares", bymanden må så betale sin bøde, og et nyt regnskab kan begynde. Når man har "klaret" stokken har man snittet stregerne væk. Det ser ud til at alle har betalt deres bøde, så stokken i Strandby er "klaret"
Det er dog sjældent, man skærer i stokken nu til dags.

Bystokken fra Strandby

Husk!

Det gælder om at holde øje med vores skilt nede midt i Strandby eller man kan gå ind på vores hjemmeside "

www.strandby-forsamlingshus.dk" så kan man se hvad der sker af arrangementer i huset.

Vi ses i forsamlingshuset

Thorvald Mathiesen

Året 2011

Så er det igen tid til at opkræve kontingent til Strandby Forsamlingshus. Kontingentet er ikke reguleret de sidste par år, så vi i bestyrelsen håber I fortsat vil støtte op om forsamlingshuset, både med at være medlem og så deltage i husets arrangementer. Indtægterne fra kontingentet og udlejning af huset er et vigtigt fundament for husets forsatte drift.
På generalforsamlingen i 2009 fremlagde bestyrelsen et forslag om at nedsætte nogle arbejdsgrupper, der skal stå for nogle af de praktiske gøremål. Forslaget fik stor opbakning, og der blev nedsat grupper til følgende områder: Bagning til arrangementer, udvendig vedligeholdelse af huset, vedligeholdelse af arealerne omkring huset og vinduespudsning. Til grupperne er der tilknyttet et medlem fra bestyrelsen som kontaktperson. Ordningen har nu fungeret i godt et år, og der er stor opbakning og det fungerer. Vi i bestyrelsen siger tak til alle som har givet en hånd med i grupperne.
Bestyrelsen arbejder med flere ideer til hvad der skal ske med huset og med eventuelle nye arrangementer i huset. Vi kan godt løfte sløret lidt, vi håber på, at vi kan få nogle af de gamle vinduer udskiftet i løbet af året, og at vi måske kan få en udstilling op at stå. Så det gælder om at holde øje med vores skilt nede midt i Strandby.
Bestyrelsen vil gerne reklamere lidt for vores hjemmeside. Adressen kan ses på folderens forside. På siden kan I ud over indholdet af denne folder finde bl.a. vedtægter, udlejningskontrakt og data på huset. Som noget nyt kan man også se, hvornår huset er udlejet og tilmelde sig arrangementer. Vi tilbyder desuden en service, hvor man får en reminder pr. mail i god tid før tilmeldingsfristen på vores arrangementer.
Har I ris, ros, forslag eller ideer er I meget velkommen til at sende en mail til bestyrelsen.
Til slut vil jeg bede Jer om at orientere bestyrelsen, hvis der kommer nye beboere til området. Vi vil så byde dem velkommen med en invitation til en spiseaften.
På bestyrelsens vegne
Thorvald Mathiesen

Året 2010

Det er igen tid til at opkræve kontingent til Strandby Forsamlingshus. Kontingentet er ikke reguleret de sidste år, og jeg håber I fortsat vil støtte op om forsamlingshuset. Indtægterne fra kontingentet er et vigtigt fundament for husets drift ikke mindst i en tid, hvor vi oplever en lidt vigende udlejning.
Som omtalt sidste år på dette sted kan det være vanskeligt at rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen. Derimod er det ikke svært, at få folk til at hjælpe med en konkret opgave. Derfor har vi diskuteret, om vi kunne organisere arbejdet omkring forsamlingshuset anderledes specielt med henblik på at uddelegere en del af de praktiske opgaver. I den forbindelse fremlagde bestyrelsen på generalforsamlingen et forslag om at nedsætte nogle arbejdsgrupper, der skal stå for nogle af de praktiske gøremål. Forslaget fik stor opbakning, og vi er i gang med at nedsætte grupper til følgende områder: Bagning til arrangementer, udvendig vedligeholdelse af huset, vedligeholdelse af arealerne omkring huset og vinduespudsning. Til grupperne er der tilknyttet et medlem fra bestyrelsen som kontaktperson. Det er hensigten, at grupperne efter aftale med kontaktpersonen selv tilrettelægger arbejdet, og at der løbende kan ske udskiftning af gruppemedlemmer. Der kan ligeledes dannes nye grupper efter behov. Vi har på generalforsamlingen lavet en liste med navne på frivillige hjælpere, og håber der er flere, der har lyst til at give en hjælpende hånd. Det er vigtigt, at der hele tiden er folk på ” venteliste”, så vi løbende kan supplere grupperne. Interesserede kan kontakte bestyrelsen.
Jeg vil gerne reklamere lidt for vores hjemmeside. Adressen kan ses på folderens forside. På siden kan I ud over indholdet af denne folder finde bl.a. vedtægter, udlejningskontrakt og data på huset. Som noget nyt kan man også se, hvornår huset er udlejet og tilmelde sig arrangementer. Vi tilbyder desuden en service, hvor man får en reminder pr. mail i god tid før tilmeldingsfristen på vores arrangementer.
Har I ris, ros, forslag eller ideer er I meget velkommen til at sende en mail til bestyrelsen.
Til slut vil jeg bede Jer om at orientere bestyrelsen, hvis der kommer nye beboere til området. Vi vil så byde dem velkommen med en invitation til en spiseaften.
På bestyrelsens vegne
Søren Friis

2009 - Husets historie

Strandby Forsamlingshus er et godt 110 år gammelt (1895) samlingspunkt for beboerne i Strandby og omegn. Der er ca. 90 husstande som betalende medlemmer. Rødderne går tilbage til det gamle bylaug. Vi har bevaret tingstedet - rundt om lindetræet. Ejerne af de oprindelige gårde i Strandby er på skift oldermand.
Forsamlingshuset drives uden vært af en bestyrelse, og er således baseret på frivillig arbejdskraft.
I gennemsnit udlejes huset ca. en gang om ugen, hovedsagelig som festlokale for folk fra lokalområdet. Desuden danner Forsamlingshuset rammen om vores egne arrangementer, der bl.a. består af spiseaftner, cykeltur og høstfest.
Huset er løbende vedligeholdt og tilpasset tidens krav. I 2004 blev der foretaget en gennemgribende renovering af køkkenet, hvor bl.a. komfur, ovne og industriopvaskemaskinen blev udskiftet.
Senest er toiletter, gange og den store sal malet, samtidig blev der opsat nyt akustikloft i salen.
Huset fremstår dermed lyst, venligt og lige klar til at danne rammen om din fest.
Hvis der måtte være spørgsmål, om Strandby Forsamlingshus eller om evt. medlemskab af foreningen, som denne hjemmeside ikke besvarer, er man velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne.
På bestyrelsens vegne
Søren Friis
Formand

Login